Προϊόντα
Το Avax-CAD είναι ένα αυτόνομο Ελληνικό σχεδιαστικό πρόγραμμα δύο διαστάσεων (2D) το οποίο απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Τοπογράφους, Σχεδιαστές, Φοιτητές και γενικά σε όσους ασχολούνται με το γραμμικό σχέδιο.
Η εφαρμογή Συναλλαγές έχει σαν σκοπό να σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε τις οικονομικές συναλλαγές που αφορούν στο γραφείο, στις κατασκευές, στο σπίτι σας ή και σε όλα μαζί συγχρόνως με έναν τρόπο πρωτότυπο και εύκολο.