Συναλλαγές

Η εφαρμογή Συναλλαγές έχει σαν σκοπό να σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε τις οικονομικές συναλλαγές που αφορούν στο γραφείο, στις κατασκευές, στο σπίτι σας ή και σε όλα μαζί συγχρόνως με έναν τρόπο πρωτότυπο και εύκολο. Η περιγραφή των συναλλαγών γίνεται με απλές προτάσεις της καθομιλουμένης. Δηλαδή η εισαγωγή των συναλλαγών στηρίζεται στην σύνταξη μιας πρότασης η οποία αποτελείται από προκαθορισμένες φράσεις και λέξεις (π.χ. Έδωσα σήμερα 150.00 € για το έργο «Οικοδομή Ψυχικού» στον «Αποστόλου Δημήτρη» για «Πλακάκια»).
Ομοίως, η αναζήτηση πληροφοριών γύρω από τις συναλλαγές γίνεται με τη διατύπωση μιας ερώτησης. Η ερώτηση μπορεί να είναι όσο συγκεκριμένη ή αόριστη θέλετε (π.χ. Τι έδωσα από την αρχή του μήνα έως σήμερα για το έργο «Οικοδομή Ψυχικού»; ή απλώς Τι έδωσα;). Οι απαντήσεις που σας δίνει το πρόγραμμα μπορούν να είναι αναλυτικές ή συγκεντρωτικές έτσι ώστε να έχετε καλύτερη εποπτεία των συναλλαγών και της πορείας των οικονομικών σας. Μπορείτε λοιπόν με απλές ερωτήσεις να λαμβάνετε τις αντίστοιχες απαντήσεις. Πότε για παράδειγμα λήγουν οι μεταχρονολογημένες επιταγές σας ή ποιος πήρε ή σας έδωσε και πόσα χρήματα.

Παράλληλα, με το πρόγραμμα Συναλλαγές μπορείτε να έχετε ειδικούς πίνακες (καρτέλες) με πληροφορίες για κάθε συντελεστή των συναλλαγών σας (έργο, εργασία, πρόσωπο κλπ.).


Ελάχιστες απαιτήσεις
Windows 2000, XP, Vista, 7, 8
Περιορισμοί
Κανένας - Το πρόγραμμα είναι δωρεάν